جهنم و بهشت

شبایی که خواب بد می بینیم آرزو می کنیم کاش همه چیز خواب باشه و زودتر بیدار شیم.

بیدار که می شیم انگار دنیارو بهمون دادن

شبایی که خواب خوب میبینیم آرزو می کنیم کاش هیچوقت این رویا تموم نشه و بیدار نشیم

بیدار که می شیم حسرت می خوریم

یه روزی زمان خواب ابدیمون فرامیرسه، خوابی که هیچوقت ازش بیدار نمیشیم.

بد و خوبشم خودمون می سازیم.

/ 3 نظر / 35 بازدید
saramshologhe

سلام دوستم خوبی بیا منتظرتم الهه