جاهلیت

اين ترم يه درس داشتم به نام تاريخ اسلام . يه تيكه از كتاب اومده بود شبيه جزيره عربستانو از لحاظ جغرافيايي و فرهنگي و ... بررسي كرده بود تا رسيده بود به بحث جاهليت و اين حرفها . شب امتحان كه داشتم اين تيكه رو مي خوندم برام جالب بود .نمي گم چرا . برداشتش باشه به عهده ی خودتون . فقط عين مطلب كتابو نقل مي كنم :

در قرآن چهار بار كلمه ي جاهليت به كار رفته ، چهار مصداق روشن جاهليت در قرآن :

1-     پيروي از حكم ناحق ، رفتار خلاف قانون الهي و مبتني بر هوا و هوس و روي گرداني از دستورهاي خدا ، كه نهي شده . (حكم الجاهليه )

2-      بي توجهي به وعده هاي خدا و بد انديشي درباره ي افعال الهي (ظن الجاهليه)

3-     بي پروايي زنان در جامعه و نماياندن زيور و آرايش هاي زنانه (تبرج الجاهليه)

4-     تاكيد بر خواسته هاي نابجا ، تعصب درباره ي آگاهي هاي ناچيز و جانبداري بي دليل از عقايد و انديشه ها (حميه الجاهليه )

از نظر امام علي لجاجت در برابر حق ، حميت و تعصب بي جا و شيطاني ، خود پسندي و غرور ، ترك انديشه و دين فهمي ، به كار نبردن گوهر خرد در خداشناسي ، ميراث دار فرهنگ منحط گذشته بودن و ...از نمودهاي جاهليت است .

اين وسط جاي يه مبحثي خاليه كه متاسفانه نمي تونم بنويسمش اما خيلي دلم مي خواست .

حرف آخر:

ولا تكونوا كجفاة الجاهلية ، لا في الدين يتفقهون ، و لا عن الله يعقلون

هرگز مباد كه شما نيز چونان جفا پيشگان جاهليت باشيد كه نه در دين ژرف نگر بودند و نه از خدا انديشه اي داشتند...

خدايا از شر جهل ايمن نگاهمان دار

خدايا نور هدايتت رو يك لحظه هم ازمون دور نگردان چون معلوم نيست كه چي به سرمون مي آد.

به نام خداوند حكيم