فقط ما مهمونيم!!!!


خيلي وقت بود چند تا مطلب براي وبلاگ نوشته بودم ولي فرصت تايپ و ... نداشتم .

اما تصميم گرفتم اين چند روز تا آخر ماه رمضونو فعالتر عمل كنم و مطالبو به اين موضوع

 اختصاص بدم ، اگه وقت داشتي بيشتر اينجا سر بزن .


تا حالا دقت كردي كه روزه فقط مخصوص ماهست؟

اولين چيزي كه از روزه به ذهنمون مي رسه  محدوديت راه تغذيه حيواني بعدش چشمپوشي

از لذات حتي اونايي كه در مواقع ديگه حلال هستند اما در اين برهه از زمان نبايد طرفشون

بريم.بعدش كنترل خيال و واهمه.اينها براي چيه؟براي اينكه يادمون بياد آدميم و خيلي فرق داريم

 با مثلا حيوونا يا فرشته ها و ...      

 خدا از اونا نخواسته روزه بگيرند اما از ما خواسته.


بعد از اينكه تغذيه هاي حيواني قطع شد ، بايد اون بعد متفاوتمونو  مثال معروف تغذيه معنوي

قرآن هست ( طوري بخونيمش كه انگار داره همين الان به ما نازل مي شه و ما مخاطبشيم ).

دعا ، ذكر  ، تفكر ، حرف زدن خصوصي با خدا و ...و در نهايت انس و همنشيني با خدا و

شبيه خدا شدن.


بگذار آب ها ساكن شوند
تا عكسماه و ستاره ها را
در وجود خود ببيني.(مولانا)

شايد خيلي شنيده باشيد كه ماه رمضون ماه ميهماني خداست ، اما دركش تا همين اواخر

 براي من دشوار بود ، كه اين چجور مهمونيه ديگه!!!!


ما مهمون خداييم در روح خودمون ، همون جا هم پذيرايي مي شيم ، فقط بايد قابليتشو

داشته باشيم تا بتونيم ازش استفاده كنيم.

.
چون دهان بستي دهاني باز شد

تا خورنده لقمه هاي راز شد


ادامشو فردا پس فردا تو پست بعدي مي نويسم تا حوصلتون سر نره.

از سخنراني استاد محمد شجاعي هم براي اين پست استفاده كردم.

.