وقت داري؟

داره مي آد اول رجب بعدش شعبان و رمضان . نمي خوام از فضيلت ها و اعمال و ... اين

سه ماه صحبت كنم ، چون اكثمون يه چيزايي شنيديم رفرنساشم براي تكميل

اطلاعاتمون ناياب و دور از دسترس نيست ،كافيه مفاتيحو باز كنيد و يك نگاه به

فهرستش بندازيد يا همين الآن يك سرچ كوچولو توي اينترنت بكنيد .


اما چيزي كه من مي خوام بگم اينه كه خيلي از بهونه ها هستند كه يك فرصت

خوبند و اگه عادي و سرسري از كنارشون بگذريم شايد ديگه سراغمون نيان .

روزن دل برگشا ، حاضر و هوشيار باش
دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است

خيلي ها هستند كه نه تنها گذر اين سه ماهو بلكه خيلي از فرصت هاي ديگه رو

احساس نمي كنند يك مثال مي آرم كه به نظرم عدم درك و ميزان خواب و غفلت

اينجور افرادو خوب بيان مي كنه:


صدفي به صدف همسايه گفت : "دردي شديد دارم . چيزي سنگين و گرد در درونم

رنجم مي دهد ."


صدف ديگر با حالتي حق به جانب جواب داد:"آسمان و دريا را سپاس مي گويم ، من

دردي در درون خويش ندارم ، در درون و بيرون حالم خوب است و سلامتم . "


در همان زمان خرچنگي از آن حوالي عبور مي كرد ، حرف هاي آنها را شنيد و به صدفي

كه هم در درون و هم در بيرون خوب و سلامت بود گفت :" بله ، تو سالم و سلامتي اما

دردي كه همسايه ات را رنج مي دهد مرواريدي است به غايت زيبا . "
(اينو از جاودانه هاي جبران نوشتم )


 چرا قدر توفيق هايي رو كه خدا بهمون داده ندونيم؟چرا در حالي كه تواناييشو داريم

روز اول رجبو روزه نگيريم و شب آرزوها براي همه ي كسايي كه از صميم قلب

دوستشون داريم آرزو نكنيم ؟ من فكر مي كنم آرزو (دعا) ي ديگران يكي از

موثرترين عوامل توي زندگيمون مي تونه باشه.


در مورد روزه هم شايد مفصل بنويسم اما فعلا اين حديثو داشته باشيد:


جهاد كنيد با خويشتن به گرسنگي و تشنگي ، كه ثواب اين ،ثواب جهد است با

كفار .


و قشنگتر اين حديثه كه : انديشه يك نيمه از عبادت است . و فاضل ترين شما نزد

خداي متعال آن است كه تفكر و گرسنگي وي از همه درازتر است .(پيامبر )

براي توضيحشم يك جمله از عطار(البته مطمئن نيستم از عطار باشه ) مي گم :


هر چيزي را زنگاري است و زنگار دل سير خوردن است . چون آدمي سير شود جمله

اعضاي او به شهوت گرسنه شود و چون گرسنه شود جمله اعضاي او از شهوت سير

گردد .

خلاصه اينكه قدر اين لحظاتي رو كه داره خيلي خيلي تند مي گذره بايد بدونيم چون

هيچ كدوممنون نمي تونيم تضمين كنيم كه سال ديگه يا حتي همين فردا در چه

حالي هستيم اصلا هستيم ؟ خيلي ها بودند كه پارسال همين موقع كنارمون بودند اما

امسال ...خيلي ها كه شايد خودشون هم اصلا فكر نمي كردن امسال و امروز آخرين

فرصت هاي پيدا كردن خودشون هست و ديگه هرگز زماني براي كشف و رسيدن به

اون چيزي كه بايد برسند ندارند .( نمونش محمد كه تا فكر 3 سال ديگش و آزمون

ارشدش هم كرده بود ، اما نمي دونست كه ...)


"مرگ فقط به آدم سالخورده نزديك نيست ،به طفل تازه تولد يافته نيز به همان اندازه

نزديك است . زندگي نيز اينچنين است."جبران خليل جبران


شايد هم زنده باشيم اما... خيلي ها حسرت سلامتي رو كه ديروز داشتند اما قدرشو

ندونستند مي خورند ، خيلي ها حسرت ايماني رو كه ديروز داشتند اما امروز گمش

كردن مي خورند.

خدايا من از تو مي خواهم
صبر شاكرانت را
و عمل خائفانت را
و يقين عابدانت را
خدايا ببخش به حكمت خود بر جهلم .

در آخر اينو مي خواستم بگم كه اگه مي توني سر افطار اول اونايي رو كه دوست

داري دعا كن و براشون آرزوهاي خوب بكن .