اين جا دنياست !

 


احساس كردم كه برداشت هاي اشتباهي از مطلب قبلي در ذهن بعضي ها

به وجود اومده براي همين اين پستو براي تكميل مطلب قبل نوشتم.

 


هميشه بايد يادمون باشه كه اينجا دنياست ، و بهشت نيست.نبايد از دنيا

انتظار بهشت داشته باشيم ، نبايد انتظار داشته باشيم هر چي مي خوايم و

 اراده مي كنيم در اين دنيا بهش برسيم ، چون اين ويژگيه بهشته نه دنيا .


واقعيت دنيا يك آزمون بزرگه ، اينجا فقط امتحان بايد بديم ، اون جاي ديگه ايه

 كه به هر چه دوست داريم مي رسيم و هر چه آرزو كنيم در اختيارمون

هست.


كاري كه بايد انجام بديم اينه كه دنيا رو بشناسيم و آنچه را كه امكان دارد

دوست بداريم (مثلا آرزو نكنيم شب هم هوا روشن باشه كه در قانون

اقتضائات دنيا نمي گنجه ).


براي اينكه زندگي خوب و شادي داشته باشيم و ازش راضي باشيم . بايد

سخت نگيريم.


يك حديث خيلي خيلي خيلي قشنگ از امام علي هست :

 

 اذا لم يكن ما تريد ، فاراد ما يكون


يعني: هرگاه آنچه را خواستي نشد ، آنچه را شد ،بخواه .


يكي ديگه هم هست : اذا لم يكن ما تريد ، فلا تبل ما كنت.


هرگاه آنچه را خواستي نشد ، آنچه را هست ، سخت مگير .


خلاصه اينكه سخت نگير....