فقط بخواه  
(ويژه تبريكات سال نو )

 

" بخواهيد كه به شما داده خواهد شد . بطلبيد كه خواهيد يافت . بكوبيد كه

براي شما باز  خواهد شد . "  ( انجيل )

 

چرا از خواستن مي ترسيم ؟، چرا خدا رو دست كم مي گيريم ؟ چرا فكر

مي كنيم خدا بايد از همون مسيري كه ما انتظار داريم چيزيرو كه مي

خواهيم بهمون بده ؟ چرا هنوز باور نداريم كه خدا راه هايي رو مي شناسه

كه ما ازشون خبر نداريم ؟ فقط كافيه ايمان داشته باشيم .   ...

 

به يكي از دوستام براي تبريك سال جديد گفتم :" انشاءالله سال خوبي

داشته باشي و به هر چي كه مي خواهي برسي  " . اما اون با انرژي

منفي كه فرستاد خيلي سريع جمله ي منو خنثي كرد، گفت : آرزوهاي من

خيلي بزرگن فكر نكنم بهشون برسم !

 

من فكرمي كنم كه اگه اينجوري بيانديشيم هيچ وقت به اون چيزي كه مي

خوايم نمي رسيم. مثلا من در جواب بهش مي گم : " عزيزم تو بخواه و

تلاش كن ، من هم برات دعا مي كنم " .


بيايد با تبريكامون به هم انرژي مثبت بديم نه منفي ، جديداً مد شده كه

بجاي سلام و  تبريك عيد ، مي گن لعنت بر يزيد و ... لعنت فرستادن به يزيد

 چه سودي براي كي داره؟! 


بيايد به هم سلام كنيم و  براي هم آرزوهاي خوب بكنيم مثل سلامت ،

موفقيت ،شادي و آرزو براي رسيدن به آرزو هاي خوب .