مي توني انكارش كني؟

 

 

در قرآن تناسب هاي عددي بسياري وجود دارد كه به هيچ وجه نمي شه انكارش كرد ، و مسلماً خيلي قدرتمند در برابر ادعاي غير آسماني بودن آيات قرآن مي ايستد .

 

مطلبي كه در خصوص حروف مقطعه نوشته بودم براي خيلي از افراد غير ملموس بود چون انجام محاسباتش بسيار پيچيده و سخت بود اما در اين مورد كار راحت تر شده و اگر كسي بخواهد خود صحت موضوع را تحقيق كند كار خيلي دشواري نيست.

 

 من چند نمونه  از تناسب ها را در اينجا ذكر مي كنم  براي نمونه هاي بيشتر مي تونيد به منابع مراجعه كنيد :

 

واژه اجر(مزد)   108 بار در قرآن آمده كه برابر واژه ي فعل (كار) است.

 

واژه ابليس 11 بار در قرآن آمده و به همين تعداد يعني 11 مرتبه فرمان به استعاذه (پناه بردن به خدا ) تكرار شده.

 

واژه انفاق و رضا هر كدام 73 بار تكرار شده.

 

ايمان و مشتقاتش 811 بار به كار رفته كه برابر مجموع علم و مشتقاتش(782 بار) و معرفت با مشتقاتش (29 بار ) است.

 

كلمه بخل در قرآن 12 مرتبه به كار رفته كه برابر با لفظ حسرت و طمع و جحود است.

 

كلمه جحيم (دوزخ ) 26 بار در قرآن به كار رفته كه برابر عقاب (كيفر )مي باشد.

 

كلمه حساب 29 بار در قرآن به كار رفته كه برابر واژه هاي عدل با قسط است.

 

كلمه حيات و مشتقاتش (در جاهاي ويژه انسان )145 بار به كار رفته كه برابر واژه مرگ و مشتقاتش است.

 

واژه ي حرث (كشت ) 14 بار آمده و به همين اندازه واژه ي زراعت و به

 همين اندازه واژه ي  فاكهه (ميوه ).

 

كلمه ي دنيا 115 بار به كار رفته و واژه ي آخرت نيز عيناً115  بار.

 

واژه ي شهر به معناي ماه 12 مرتبه در قرآن آمده.

 

صالحات و سيئات با مشتقاتشان به تعداد برابر يعني 167 بار آمدند.

 

لفظ مصيبت ومشتقاتش برابر با شكر است  هر كدام 75 بار تكرار شده اند.

 

واژه ي رسل 368 بار تكرار شده و نبي 75 بار و بشير 18 بار و نذير 57 بار

 كه مجموعشان 518 است و برابر تعداد مواردي است كه اسامي پيامبران

 (آدم ،نوح ، ابراهيم ،..) به كار رفته!

 

من فقط چند مورد را به عنوان نمونه ذكر كردم براي مطالعه بيشتر به كتاب

 عبدالرزاق نوفل مراجعه كنيد.

مطلب بعدي در مورد ارتباط آيات با علم روز است.