تا آخرش بخون

 

 

وقتي بچه بودم و مي ديدم كه در كتابهاي ديني سعي دارند برامون ثابت

كنند كه قرآن عين كلام الهي هست ،تعجب مي كردم چون فكر نمي كردم

كسي به اين موضوع شك كنه و ادعا كنه كه قرآن سخن محمد هست و

محمد اصلاً پيامبر نبوده.اما الآن با افرادي آشنا شدم كه اعتقادشون همينه! 

بعد از استدلال هايي كه براشون آوردم ازشون يك سؤال پرسيدم اينكه شما

اعجاز قرآن را چطور توجيه مي كنيد ؟،مسلمه كه در برابر اين سؤال هيچ

جوابي نداشتند اما از من نمونه خواستند .


آقاي فلان اعجاز قرآن تا به حال در 20 نوع شناخته شده ، من در ابتداي كار اعجاز در

حروف مقطعه را ذكر مي كنم تا جواب سؤال احسان خازني را هم داده باشم:

دكتر رشاد خليفه دانشمند شيمي دان مسلمان مصري تحقيقاتي را طي سه سال

كوشش پي گير در آمريكا در شهر سانت لويس در ايالت ميسوري انجام دادند و

متذكر اين حقيقت شدند كه قرآن محصول مغز بشري نيست و انسانها قادر

نخواهند بود مثل آن را بياورند.او از مغز الكترونيكي براي انجام محاسبه تعداد

حروف سوره ها و در صد هر يك از حروف كمك گرفت و متوجه شد كه رابطه

نزديكي ميان حروف مزبور با حروف سوره اي كه در آغاز آن قرار گرفته اند ،وجود

دارد.

شرح كشف:
دكتر رشاد مي گويد: مي دانيم كه قرآن مجيد 114 سوره دارد و 29 سوره است كه

در آغاز آنها حروف مقطعه آمده است.جالب اينكه اين حروف مجموعاً درست

نصف حروف 28 گانه الفباي عربي است و عبارت است از:"ا-ح-ر-س-ص-ط-ق-

ك-ل-م-ن-ه-ي)كه حروف نوراني مي نامند.
او مي گويد سالها بود كه من مي خواستم بدانم معني اين حروف به ظاهر از هم

بريده چيست؟و با تفاسير مفسران بزرگ نيز قانع نمي شدم تا اينكه از خداوند

ياري جستم و به مطالعه دست زدم .ناگهان به اين فكر افتادم كه شايد ميان اين

حروف و حروف سوره اي كه آنها در آغازش قرار گرفته اند رابطه اي وجود داشته

باشد.
نتايج محاسبات:
مثلاً به عنوان نمونه نسبت (ق) در سوره "ق" از تمام سوره هاي قرآن بدون استثنا

بيشتر است،يعني آيا تي كه در طي 23 سال ،دوران نزول قرآن،در 113 سوره ديگر

قرآن آمده آنچنان هست كه حرف قاف در آنها كمتر به كار رفته.حالا شما جواب

بديد كه چطور مي شه يك انسان مراقب تعداد هر يك از حروف سخنان در طي 23

سال  باشد!و در عين حال مطالبش را آزادانه بيان كند در حالي كه محاسبه آن

بدون مغز الكترونيكي غير ممكن است.(اختلافات گاهي تا يك هزارم در صد

محاسبه شده)
همينطور است حرف (ص) در سوره "ص".و حرف (ن) در سوره "ن و القلم".

نسبت مجموع (المص) به باقي حروف در سوره اعراف از سوره هاي ديگر بيشتر

است.همچنين (المرا) در سوره "رعد" و (كهيعص)در سوره "مريم".

نكته جالب ديگر اين است كه نه تنها حروف هر سوره قرآن تحت ضابطه و حساب

معيني است ،بلكه مجموع حروف سوره هاي مشابه نيز ضابطه و نظام واحدي

دارند.مثلاً المرا و الم كه در آغاز چند سوره قرار دارند. يعني اگر مجموع سه حرف

مثلاً (ا،ل،م) در مجموع سوره هايي كه با "الم" آغاز مي گردد حساب شود ،و نسبت

آن با مجموع اين سوره ها بدست آيد،از ميزان آن در هر يك از سوره هاي ديگر

قرآن بيشتر است. و ..

اين محاسبات نشان بر عدم تحريف قرآن است و اينكه نمي تواند كار يك انسان

باشد.

البته مطالب در مورد حروف مقطعه زياد است كه در منابع مختلف در دسترس مي

باشد اگر سوالي بود باز هم به ادامه ي همين بحث مي پردازم واگرنه در مطلب

بعدي به اعجاز در اعداد اشاره مي كنم.