من منصرف نمي شم

اگه اولين بار هست كه اينجا اومديد قبل از هر كاري مطلب قبلي رو  بخونيد.

استقبال از ايده اي كه دادم خيلي زياد بود البته  نظر همه مثبت نيست

،خيلي ها مي خوان كه منصرف بشم!اما من منصرف نمي شم چون

همونطور كه در جواب به كامنت ها گفتم هدف ما تفسير قرآن نيست چون

در توان ما نيست،هدف فقط تبادل اطلاعاته.

علت نگراني بعضي از شما رو هم درك مي كنم و خواهش مي كنم كه اگر

حس مي كنيد ايمانتون انقدر ضعيفه كه با شنيدن يك نظر مخالف كه ذهنتون

توانايي استدلال در مقابلشو نداره ايمانتونو از دست مي ديد در بحث شركت

نكنيد .در ضمن از كساني كه اعلام آمادگي كردند دوستان

زرتشتي،مسيحي و سنّي هم در كنفرانس حضور دارند.

هنوز دنبال شخصي با مشخصاتي كه در مطلب قبلي گفتم مي گردم شما هم كمك كنيد.

آي دي و زمان اولين كنفرانس به زودي اعلام خواهد شد.