يك ايده ي خوب!:

هممون حتماً تو ذهنمون سؤالاي خيلي زيادي داريم كه با توجه به منطق و

اطلاعات خودمون نتونستيم براشون جوابي پيدا كنيم.

مثلاً سؤالات و ابهاماتي كه با خوندن آيات قرآن يا احاديث برامون پيش اومده

اما كسي رو نميشناسيم كه جوابمونو بده.

پيشنهاد من اينه كه مي تونيم از امكانات كنفرانس ياهو مسنجر استفاده

كنيم و هفته اي يكبار  يا ماهي يكبار در حد نيم تا يك ساعت از طريق

كنفرانس با هم تبادل اطلاعات كنيم و سؤالامونو مطرح كنيم اگر هم

شخصي رو ميشناسيم كه مي تونه اصولي كمكمون كنه يعني به تفسير

قرآن تسلط داشته باشه و تا حدي با اديان ديگه هم آشنايي داشته باشه

دعوت كنيم كه در كنفرانسها شركت كنه.

اگر موافقيد پيام بذاريد تا من آي دي و زمان اولين كنفرانسو اعلام كنم،اگر

هم شخصي با خصوصيات گفته شده مي شناسيد و فكر مي كنيد كه با ما

همكاري مي كنند لطفاً هر چه زودتر اعلام كنيد.