گفتي اگر صدام كني ميام به ديدار شما      امشب تورو صدازدم.....

از پشت بلور اشك چشم به راهت سپرده ايم.

من كبوتر كوي دلبرم     جز به عشق آن گل نمي پرم

ميلاد باسعادت يگانه منجي بشريت را تبريك عرض مي كنم.

سوار ناقه شرف ،تمام عالم زير پاش   پرچم عباس رو دوشش،همه اسير يك نگاش

التماس دعا