سلام بر تو ای نزدیک ترین نام به خدا! سلام بر تو ای سفینه عشق!

 

مدینه را شور حضور تو پر کرده است. شمیم لبخند پنجره ها! فضا را

 

عطرآگین نموده و آسمان، خیره به نورافشانی مُنزل وحی، نام

 

زیبای تو را زمزمه می کند و زمین چه سعادتمند، گهواره حضور تو

 

پیدا شده است. ای رهبر عاشقان و دلدادگان، ای حسین (ع)

 

میلادت گرامی و پاینده باد.