وقتی موفقیت رو شروع به کالبد شکافی می کنی و انقدر تجزیش می کنی تا به ریزترین ذراتش می رسی فقط یه چیز رو می تونی ببینی: "تصمیم در لحظه"

در هر لحظمون چند تا گزینه هست که باید بینشون یک انتخاب انجام بدیم و این انتخاب سرنوشت و ادامه ی مسیر زندگیمونو رقم می زنه

شاید تصمیمم های خیلی کوچیک که به ظاهر می شه از اثرشون در کل چشم پوشی کرد یه ضربه ی کوچیک به دومینوی زندگیمون باشه و تا تهشو خراب کنه مثل تسلیم هوای نفس شدن، شروع یه دوستی

خیلی سخته اما حواسمونو باید جمع کنیم،نه فقط خودمونو بلکه رضایت خدا و مردم رو هم بسنجیم و در لحظه بهترین تصمیم رو بگیریم !

اینارو ننوشتم تا مخاطبی رو نصیحت کنم می خوام زیرک تر باشم تو شناسایی انتخاب های مختلف 

  decisions are smallest part of the success