می خوام توبه کنم از عاشق نبودن

دو ماه می شه سراغش نرفتم

می دونم که منتظرمه

باید بازم تو آغوش بگیرمش

باید بازم دستش رو دراز کنه

از کنار قلبم

تا کنار گونم

دست راستمو بذارم روی قلبش

با دست چپم دستشو بگیرم

یه رقص عاشقونه

 

 

کمکم کن سه تارم

بذار توبمو نشکونم

بذار عاشق بمونم

من می زنم

تو بخون

ما می رقصیم

اون نگاه می کنه و لذت می بره

شاید هم ببوسدمون

 

 

تفسیر نوشتن رو دوست ندارم . اما چون بعضی ها کدراهنما خواستن :

راهنمایی : کدینگش بالای سه سطحه

مثلا سه تار : 1- معشوق   2- خود سه تار 3- هر وسیله ای که زمینه ی عشق ، عرفان ، شناخت ، تفکر و ... واقع بشه  4-راهنما ، استاد و ...