پرسید : "فرق دوست داشتن با عشق چیه ؟"

گفتم : " دوست داشتن یعنی تقسیم کردن مساوی ،

                                                        عشق یعنی تقدیم کردن کامل "

 

 

 

بعد یکم فکر کردم ، دیدم عجب چیزی گفتما !

 یه چیز مثل جمله های سنگینی که یه کتاب می شه دربارشون حرف زد .

 

 

 

به دلایلی لطفا این یه جمله رو بدون ذکر منبع نبریدش .