داری می بینی ؟

 گرد و خاک کربلا بلند شده ها

نه با تبل و سینه و زنجیر و قیمه و شمع و ...

می دونم تبل و سینه و زنجیر و قیمه و شمع  و گریه بوده که نسل به نسل عاشورا رو تازه نگه داشته  ، برای اینکه حرفش و فرهنگش زنده بمونه . برای اینکه اگه محاصره ای شد و خون مظلومی ریخت و رقیّه ای فریاد زد و اصغری بر دست جان داد، بدونیم که چجوری عاشورایی باشیم .

وگرنه تبل و سینه و زنجیر و قیمه و شمع و گریه برای چی

----------------------------------------------------------------------

دنبال عکس که می گشم بهم ریختم . کافیه یه سرچ کوچیک بکنید . اونوقت آرامش ازتون گرفته می شه .