چند شب پیش اتدم غیبش زد ! همه ی گوشه کنارهای اتاقو گشتم اما نبود .هر جایی که فکرم بهش می رسید رفتم و دیدم . دیگه خیلی  کلافه شده بودم . نا امید و خسته نشستم که  یکدفعه اتد از لای کتابی که دستم بود قل خورد افتاد جلوم!!!.

بعضی وقتها توی دورترین نقطه های دنیا دنبال چیزی می گردیم که شاید اگه چشمامونو  باز کنیم می بینیم که کنارمونه  . 

 

 

فکر می کنیم خوشبختی باید ته یک جاده ی دور افتاده پشت 7تا در بسته باشه که اگه بتونیم 6تا غول گنده رو بکشیم و کلی سختی بکشیم توی level 300 بهش برسیم . عشق فقط تو دل شاهزاده ای که اسب سفید داره نیست . عشق توی هر دل پاک و صادقی پیدا می شه .

خوشبختی زندگی کردن در کنار کسانیه که دوستشون داریم .

خوشبختی دوست داشتن کسانیه که در کنارمون هستند .

خودمونیم یکم مثل کلاه قرمزی حرف زدم .