اگه ببینید کسی که خیلی دوستش دارید ،داره از کنارتون میره ،  دیگه خیلی کم بهتون فکر می کنه ، دغدغه هاش فرق کرده ، دیگه خیلی براش مهم نیستید ، برا ی دیدنتون بهونه می آره ، کارهای دیگه براش اولویت داره ، اگه جلو چشمتون ...

 

چه حالی می شید؟

خدایا چجوری تحمل می کنی ؟

اگه من خدا بودم ،بنده ای به اسم هدی رو نمی بخشیدم . هیچ کدوم از این کسایی که انقدر دوسشون دارم و منو فراموش می کنن نمی بخشیدم . کسایی که خدارو هم سطح خودشون می دونن و براش بهونه میارن .

دو نفر می آن می گن ما تورو دوست داریم . من اونی رو که پاک و صادق  روزی 3 بار سر وقت می آد  خالصانه و عاشقانه باهام حرف می زنه و دردو دل می کنه ، اونی رو که کارهایی که می دونه من دوست ندارمو انجام نمی ده در حالی که می تونه انجامشون بده و هیچی جلوشو نگرفته اما فقط بخاطر من ازش دست می کشه ، اونی رو که بخاطر عشقش تشنگی و گرسنگی رو تحمل می کنه دوست دارم . 

سر افطاراتون دعام کنید.