امروز تولدمه

دیشب قبل خواب داشتم با خودم فکر می کردم که خدا در مورد اینکه منو خلق کرده نظرش چیه ؟

من فکر می کنم خدا از خلقت تک تک ما یه هدفی داشته . بعضی ها رسالتشون تغییر و تحول کل دنیاست . بعضی ها شاید فقط هدایت یه نفر . تاثیر روی یه نفر و تغییر و تحول تو دل یه نفر . شاید فقط تو یه لحظه و با یک عکس العمل کوچیک .

 کسی که می دونه و تشخیص می ده اون لحظه کِیِه و چیکار باید بکنه خوب می تونه به رسالتش عمل کنه .

بعضی ها نه تنها وظایف و مسئولیت ها و نقش خودشونو توی این دنیا نمی دونن و نمی تونن مفید باشن ، بلکه مضر هم هستن . از آزار و اذیت دیگران گرفته تا سنگ انداختن جلوی پای بقیه و ...

خدایا هدایتم کن