عشق  و قدرت

بعضی ها می گن عشق به خدا کار آدمهای ضعیفه ، اونهایی که از دنیا به هیچی نرسیدن ، هیچ کسو دوست ندارن و هیچ کس اونارو دوست نداره . گوشه نشین شدن و اسم این کارشونو می ذارن عرفان و عشق  و ریاضت و ...

من می گم توی دل هممون یه نقطه ی سفید کوچولو هست به نام عشق .

خدا بهمون دوتا مداد داده  یکی سفید یکی سیاه .

بعضی ها با مداد سیاه  انقدر روشو   سیاه می کنن تا نقطهه گم می شه ، اونوقت همه ی عمرشونو می گردن دنبال اون نقطه ی سفید توی قلبشون ، دست به هر کاری هم می زنن تا پیداش کنن .

بعضی هام با مداد سفید دور اون نقطه نقاشی می کنن ، انقدر بزرگش می کنن که یه روزی اونو بین همه ی مردم دنیا تقسیم می کنن .

من می گم اونایی که این مرحله رو می گذرونن همه ی وجودشون سفید می شه .

 من می گم اونا عاشق خدا هستن .