همیشه ورزشکارهایی که توی اوج خودشون از میدون خداحافظی می کنن دوست داشتم . اینجوری همیشه تو اوج می مونن .

پریروز بعد از افطار حالم خیلی بد شد . طوری که مجبور شدم دیگه روزه نگیرم تا بهتر بشم . خیلی حالم گرفته شد . خدایا لذت اجرای دستوراتتو هیچ وقت ازمون نگیر . هیچ وقت نذار به حال و روزی بیافتم که از انجام کارهای روز مره خودم هم باز بمونم .

خدایا می خوام وقتی تو اوجم بیام پیشت

می دونم انتخابش با ما نیست . اما دعا که می شه کرد :

خدایا اگه یه روزی به مرحله ای رسیدم که اوج ایمانم بود و ازم راضی بودی . اون لحظه رو لحظه ی هجرتم قرار بده .