سلام

این پستو شما باید پرش کنید

هر آدمی رو که می بینیم تو ذهنمون  یه برداشت ازش می کنیم و شاید به یه رنگ خاص می بینیمش . شاید قضاوتمون دربارش درست بوده شایدم اشتباه .

adamaye rangi rangi . man che rangiam?


لطفا هرکی منو می شناسه . یه خط درباره ی هدی(برداشتی که ازم داره ) بنویسه .
اگه روتون نمی شه فش بدید بینام کامنت بذارید
پیشاپیش از همه ممنون