تا حالا شده یه چیزی وسوستون کنه ؟ بدونید اشتباهه اما 60 تا دلیل براش بتراشید و انجامش بدید ؟

 اون موقع دلم می خواد بزنه تو گوشم . داد بزنه سرم . هر کاری باهام بکنه حقمه

من دیوانه چو زلف تو رها می کردم

هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود

یه حس جالبی به آدم دست می ده  اگه فقط یک لحظه چشماشو ببنده و ازش بگذره

یه حس سبکی

یه بغض شیرین

یه نگاه منتظر

ازم نگیرش