همین که یه شبی رو گذاشتی تا یادمون بیاد آرزوهامونو فقط از خودت باید بخوایم برا یه سالمون بسه

نه از غول چراغ جادو و پارتی و پول و ... 

همین که وسط این همه استرس و نگرانیم یه شب آرزوهایی پیدا می شه که هیچ شرط و شروطی نداره خودش یه جور برآورده شدن آرزوی خیلی هاس

امشبتو شکر