تنهاییم

آدمارو می فرستی از تنهایی درمون بیارن ، عاشق اونا می شیم

آدما میرن دنبال زندگی خودشون ،غصه می خوریم ، از تو دلگیر میشیم

آدمارو می فرستی دلمون نگیره ، بهشون دل می دیم

آدما دلمونو می شکونن ، از تو دلگیر میشیم

آدمارو می فرستی کمکمون کنن ، مغرور میشیم

آدما ازمون دلگیر میشن ، از تو دلگیر میشیم

آدمارو می فرستی  تورو بشناسیم ، خودمونم گم می کنیم

آدمارو می فرستی عاشق تو بشیم ، طلبکار میشیم

...

(ادامه داره )