یه وقتایی فکر می کنم خدا چرا انقدر دست دست می کنه آخه؟

بابا اینهمه بچه مثبت داریم . هنوز وقتش نشده؟

اما وقتی درگیر همون آدمای به ظاهر مثبت می شم . می فهمم خدا چی می کشه از دست ما

کاش لااقل اگه حق می خوریم ، دل می شکونیم ، کج میریم ، تیپ و قیافتونو هم همون شکلی کنیم

دردم میاد وقتی می بینمتون با این همه ادعا ، ولومو بیار پایین حداقل ، داد نزن انقدر ادعاهاتو

دردم میاد وقتی میبینم جای مهمی نشستی ، با زندگی و آینده ی بقیه داری بازی می کنی ، بقیه ای که می تونن دنیایی رو عوض کنن ، اما تو ...

دردم میاد وقتی می بینم انقدر بزرگ نیستم که کاری از دستم بر بیاد . برای خودم . برای بقیه . برای آینده .

خدایا سخته زندگی توی این دنیایی که آدماش جعبه سیاهن