از بالای سن که تو چشم بچه ها نگاه می کنم انگار همه ی احساساتشونو دارن داد می زنن

یکی از ترسش آروم نشسته

یکی احترام می ذاره

یکی مودبه

یکی اعتقاد داره

یکی هیچ کودومو نداره و افتخار می کنه به گستاخ بودنش

خدایا اگه تو کلاس دنیا از دسته ی پنجمیم ، هدایتمون کن .