گیج شدم

جواب میخوام

وقتی به چیزی می گن مطلق یعنی همیشه و 100% و کامل با همه ی صفات .

مثلا مهربونی مطلق یعنی همیشه مهربون

یعنی کسی که دلش نمی آد سختی کشیدن دیگرانو نگاه کنه و هیچ کاری براشون نکنه

یعنی کسی که هر چی ازش می خوان می ده نه هر چی که خودش دلش می خواد

اما و اگر و چرا نداره

حالا من فازی بهت نگاه کنم یا مطلق ؟ اگه منطقت فازیه که همه چی بهم می ریزه؟