بعضی وقتها انقدر شیفته ی قشنگی ماه می شیم که یادمون می ره اگه خورشیدی نباشه و نورش به ماه نتابه ، ماه همون سیاره ی زشت سوراخ سوراخه .